www.oefeningen.eu
TAFELBEELDEN
TAFEL VAN 5 EN 6
OEFENING 0

kennismakenTAFEL VAN 5 EN 6 ONLINE OEFENEN

De maaltafels automatiseren vraagt veel tijd. Via beelddenken kunnen we dit proces versnellen. We bespreken de werkwijze voor de tafel van 5 en de maaltafel van 6. Ondertussen ken je al de meeste andere tafels van vermenigvuldiging.

Info bij oefening 0:

Het sudokurooster is ondertussen je beste vriend geworden. Hij omvat 9 grote blokken met in elke blok 9 kleinere hokjes, vakken genaamd. Op www.sudokutips.nl kan je straks eens echt sudoku online spelen, mocht kan je met onze sudokutrainer aan de slag en ook je technieken verbeteren. Nu terug naar de rekenles met de tafels in beelden.

Het rekenen in tafelbeelden helpt het automatiseren van de maaltafels te versnellen en verdiepen door het geheugen te voorzien van een visueel component.

In het veld treffen we de 5 gele vakjes aan van blok 5 (=tafel 5 natuurlijk) en de 4 gele van blok 6 (=tafel 6 of wat dacht je anders). Als je over deze gekleurde hokjes beweegt, dan verschijnt boven het sudokuroostern de tafelsom. Het antwoord wordt nogmaal herhaald in het aangeduide vakje.

Ga op ontdekking in tafelbeeldland! Wring jezelf in allerlei bochten en ontdek de diverse mogelijkheden om al de sommen van tafel 5 en 6 te overlopen (bvb. achteruit, lukraak, diagonaal, vooruit, van onder naar boven, ...). Je kan het zien als een soort getallenlijn verdeeld over waximum 3 lijnen. Neem voldoende tijd zodat je kan voorspellen welke tafelsom er verborgen ligt onder het vakje dat je aanduidt. Zo kom je tot de vaststelling dat al de sommen van de tafel van 5 zich in blok 5 bevinden. En bij maaltafel 6 wordt blok 6 gebruikt.

MAALTAFELS OEFENEN VIA BEELDEN:

We blijven regelmatig de beelden herhalen net zoals we vroeger de getalbeelden hebben aangebracht voor het optellen en aftrekken tot 10. Nu gaan we voor de tafel van 5 een tafelbeeld aanleren.

tafel van 5 memoriseren

Voor de tafel van 6 hebben we, je raadt het al, eveneens een tafelbeeld bedacht. Hiervoor gebruiken we blok 6. Tafelbeeld 6 bestaat uit 4 getallen. Bij tafelbeeld 5 dienen we 5 getallen te onthouden in blok 5.

tafel van 6 werkbladenvermenigvuldigen