www.oefeningen.eu
TAFELBEELDEN
TAFEL VAN 4 EN 7
OEFENING 0

kennismakenTAFEL VAN 4 EN 7 FLITSEN

Door een rekenmethode te ontwerpen die steunt op beelddenken leren we de maaltafels automatiseren, waaronder de tafel van 4 en 7. We bespreken kort onze uitgangspunten. Bij de andere maaltafels volgen we dezelfde stappen.

Waarvoor dient oefening 0:

Je bent ondertussen zeker al vertrouwd met het sudokurooster bestaande uit 9 grote blokken met in elke blok 9 kleinere vakjes. Op www.sudokutips.nl kan je straks eens echt sudoku online spelen, mocht je dat leuk vinden. Nu terug naar het memoriseren van de tafels van vermenigvuldiging.

Wat impliceert het rekenen in beelden nu voor het automatiseren van de maaltafels van 4 en 7.

In het rooster merk je 6 gele vakjes in het 3de blok (=tafel 4) en 3 gele in het 7de blok (=tafel 7). Als je over deze gekleurde vierkanten beweegt, dan komt bovenaan de maalsom met antwoord opflitsen. Bovendien Flitsen we het antwoord in het aangeduide vakje op het rooster.

Ga op ontdekking in tafelbeeldland! Verschuif je cursor in allerlei bochten en ontdek verschillende richtingen om al de sommen van een bepaalde tafel te overlopen (bvb. achteruit, lukraak, diagonaal, vooruit, van onder naar boven, ...). Kan je voorspellen welke opgave er zal verschijnen? Zo leer je al vlug dat de tafel van 4 zich steeds in het 4de blok bevindt en dan je de tafel van 7 enkel zal vinden in blok 7.

TAFELS AANLEREN VIA BEELDEN:

We blijven oefenen tot we een visueel beeld hebben gevormd van de tafel van 4 zoals hieronder te zien is. We noemen dit een tafelbeeld net zoals we de termgetalbeelden hanteren bij het leren optellen en aftrekken tot 10.

tafel van 4 leren

Voor de tafel van 7 hebben we eveneens een tafelbeeld. Hiervoor gebruiken we blok 7. Door de omkeerstrategie dienen we slechts 36 sommen te leren verdeeld over 8 tafelbeelden. Tafelbeeld 7 bestaat slechts uit 3 getallen die zich allemaal op de onderste lijn bevinden.

tafel van 7 automatiserenvermenigvuldigen