www.oefeningen.eu
TAFELBEELDEN
TAFEL VAN 3 EN 8
OEFENING 0

kennismakenTAFEL VAN 3 EN 8 LEREN

Door het werken met beelden automatiseren we de tafel van 3 en 8. Hieronder overlopen we met jou onze rekenmethode. Op de andere tafels zijn dezelfde regels van toepassing.

Informatie oefening 0:

Je herkent het sudokurooster met haar 9 blokken en in elke blok 9 vakjes. Nu hebben we even geen tijd om sudoku te spelen. Straks kan je wel een naar www.sudokutips.nl gaan.

Tijd om rekenen in beelden nader te bestuderen op het vlak van automatiseren van maaltafels.

In het rooster merk je 7 gele vakken in blok 3 (=tafel van 3) en 2 gele vakjes in blok 8 (=tafel van 8). Als je beweegt over deze gekleurde vakken, dan zie je bovenaan de som met oplossing verschijnen. Bovendien wordt het antwoord ook in het door jou aangeduide vakje weergegeven.

Ga aan de slag! Beweeg in allerlei richtingen (bvb. achteruit, lukraak, vooruit, van onder naar boven, ...). Probeer te voorspellen welke opgave er zal verschijnen. Zo ontdek je dat de tafel van 3 zich steeds in blok 3 bevindt en dan je de tafel van 8 altijd in blok 8 zal aantreffen.

TAFELS MEMORISEREN VIA BEELDDENKEN:

De bedoeling is om een visueel beeld te vormen van de maaltafel van 3 zoals hieronder te vinden is. Je kan spreken van een tafelbeeld net zoals de getalbeelden bij het optellen en aftrekken tot 10.

tafel van 3 leren

Voor de tafel van 8 hebben we natuurlijk ook een tafelbeeld. Hiervoor komt blok 8 in aanmerking. Door de omkeerstrategie beperkken we drastisch het aantal sommen. Zo hoef je voor het tafelbeeld 8 maar 2 getallen te onthouden.

tafel van 8 automatiserenhoofdrekenen