www.oefeningen.eu
TAFELBEELDEN
TAFEL VAN 2 EN 9
OEFENING 0

kennismakenTAFEL VAN 2 EN 9 OEFENEN

We gaan via beelddenken de tafel van 2 en 9 leren automatiseren. Hieronder staan we even stil bij onze werkwijze. Voor de andere maaltafels kan je natuurlijke dezelfde stappen volgen.

Uitleg oefening 0:

Je ziet het bekende sudokuveld met 9 blokken en 9 vakken in elke blok. We gaan echter geen sudoku oplossen. Vind je het leuk om eens een sudoku op te lossen, ga dan naar www.sudokutips.nl.

Wat we wel gaan doen, is het kennismaken met maaltafels leren in beelden. Het sudokurooster bevat 8 gekleurde vakken in blok 2 (=tafel van 2) en 1 gekleurd vak in blok 9 (=tafel van 9). Zodra je met de muis over deze gele vakken beweegt, verschijnt bovenaan de maalsom met oplossing. Ook in het vakje zie je het antwoord verschijnen.

Experimenteer! Beweeg over de vakken in een bepaalde volgorde (bvb. vooruit of achteruit, lukraak, van boven naar onder, ...). Probeer vooruit te denken en te voorspellen welke som er zal verschijnen. Op deze manier leer je dat de tafel van 2 zich altijd in blok 2 bevindt en de tafel van 9 steeds in blok 9 rechts onder.

TAFELS AUTOMTISEREN VIA BEELDDENKEN:

De opzet is dat er een visueel beeld ontstaat, door te oefenen en te memoriseren, van de tafel van 2 zoals hieronder te vinden is. Je kan eigenlijk spreken van een tafelbeeld naar analogie met de getalbeelden bij het optellen en aftrekken tot 10.

tafel van 2 memoriseren

Voor de maaltafel van 9 hebben we een gelijkaardig tafelbeeld. Nu wordt blok 9 gebruikt en dienen we maar 1 maalsom te onthouden, omdat we door de omkeerstrategie te hanteren al de andere sommen via omkering terug te vinden zijn bij de andere tafels.

tafel van 9 aanlerenOefening 0 is geen pagina waar je vragen krijgt die je moet oplossen. Het is eerder een trainingspagina om kennis te maken met deze nieuwe methode. Je zou kunnen denken aan de vergelijking met cijferend rekenen. Het rekenen zelf verandert niet, maar wel de vsisuele voorstelling.

Dit gebeurt nu ook bij deze rekenmethode waarbij we leren vermenigvuldigen tot 100 te automatiseren via beelden. De vragen blijven onveranderd (bv. 7 x 8 =), maar de antwoorden dienen nu gezocht of ingevuld te worden in een sudokuveld, waarbij de 1ste factor verwijst naar een bepaald VAK en de 2de factor naar een bepaalde blok.

Zowel de vakken als de blokken volgen dezelfde ruimtelijke oriëntering:

  • 1 verwijst naar VAK of BLOK links boven (*)
  • 2 verwijst naar VAK of BLOK midden boven
  • 3 verwijst naar VAK of BLOK rechts boven
  • 4 verwijst naar VAK of BLOK links midden
  • 5 verwijst naar VAK of BLOK midden midden
  • 6 verwijst naar VAK of BLOK rechts midden
  • 7 verwijst naar VAK of BLOK links onder
  • 8 verwijst naar VAK of BLOK midden onder
  • 9 verwijst naar VAK of BLOK rechts onder
  • (*) Wij maken geen gebruik van het VAK of de BLOK linksboven, omdat we ons beperkeen tot het vermenigvuldigen van de cijfer van 2 tot en met 9.hoofdrekenen