www.oefeningen.eu
TAFELBEELDEN
TAFEL VAN 2, 4, 7 EN 9
OEFENING 0

kennismakenTAFEL VAN 2, 4, 7 EN 9 OEFENEN

De maaltafels automatiseren via TAFELBEELDEN is een gloednieuwe rekenmethode. In het optellen en aftrekken tot 10 hebben leerlingen via getalbeelden ook al visuele ondersteuning gehad. Hieronder tonen we als hulp de tafelbeelden van de tafels 2, 4, 7 en 9.

Indien nodig kan je hieronder je geheugen nog eens opfrissen met de beelden voor de maaltafels 2, 4, 7 en 9.
tafel van 2 leren

tafel van 9 automatiseren
tafel van 4 aanlerenn

tafel van 7 memoriseren

vermenigvuldigen